Algemene Voorwaarden

Definities
Website
www.mxbord.nl

De maker
de maker van de website MXbord.nl: ‘Stefan Verkerk Fotografie en Webdesign’

Open data
Voor iedereen vrij toegankelijke databestanden geleverd door derden


De diensten van MXbord.nl worden geleverd door ‘Stefan Verkerk Fotografie en Webdesign’ (hierna: de maker van MXbord.nl), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 08226541.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk abonnement dat is aangegaan tussen consumenten of bedrijven en de maker van MXbord.nl voor het afnemen van diensten van MXbord.nl.

Als abonnee op de diensten van MXbord.nl krijg je toegang tot extra functies van de website die voor niet-abonnee houders niet te gebruiken zijn, bijvoorbeeld de ‘Wat is hier?’-functie en de toegang tot historische weggegevens.

Abonneehouders krijgen met deze diensten dus niet exclusief toegang tot de alle (actuele) weggegevens, deze gegevens zijn ook voor anderen inzichtelijk door middel van open data geleverd door andere partijen.

Het abonnement is puur en alleen bedoelt voor de extra functies die de website aanbiedt om de data die door andere partijen als open data wordt aangeboden op een gebruiksvriendelijke wijze inzichtelijk te maken.

Dit houdt in dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de beschikbaarheid van actuele data. Indien door storingen bij derden er geen actuele weggegevens beschikbaar worden gesteld aan de maker van MXbord.nl, dan is de maker van MXbord.nl niet aansprakelijk voor het ontbreken van actuele data op de website. Consumenten en bedrijven erkennen bij het afsluiten van een abonnement dat deze garantie er niet is, maar men mag er redelijkerwijs vanuit gaan dat de gegevens door de maker van MXbord.nl zo veel mogelijk actueel worden gehouden indien de open data bij derden beschikbaar is.

Alle actuele data op de website die voor zowel niet-abonnees als abonnees inzichtelijk is, is afkomstig uit open data bronnen.

De maker van de website draagt enkel verantwoordelijkheid voor het beschikbaar houden van de extra functies voor abonnees en de beschikbaarheid van historische gegevens, mits deze gegevens ook daadwerkelijk beschikbaar zijn geweest in het verleden.

Afgesloten abonnementen worden automatisch stopgezet. Abonnementen worden afgesloten voor een duur van 1 jaar. Voor consumenten en bedrijven die betalen via iDEAL geldt dat abonnementen direct na betaling via iDEAL geactiveerd worden. Indien een bedrijf een abonnement afsluit en daarvoor betaalt via overschrijving met een factuur, dan zal het abonnement worden geactiveerd als alle benodigde facturatiegegevens verzameld zijn door de maker van de website.

Er is recht op teruggave van een deel van het abonnementsgeld op het moment dat na aanvraag van een teruggave geen garantie kan worden gegeven dat de bereikbaarheid van de website of het doorgeven van actuele gegevens van open data van leveranciers kan worden gegarandeerd na een termijn van 2 weken. Het resterende deel van het abonnementsgeld kan dan terug worden gestort. Het resterende deel wordt berekend op basis van het tarief bij het aangaan van het abonnement, waarbij het aantal resterende dagen wordt verrekend.

De maker van de website kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door de getoonde informatie op de website. Abonnees die op professionele basis actief zijn dragen zelf de verantwoording voor het inschatten van de correctheid van de gegevens. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan zowel de actuele als historische gegevens.

Alle prijzen op MXbord.nl zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeldt.

Abonnementhouders kunnen met maximaal 10 apparaten tegelijk ingelogd blijven. Op het moment dat een 11e apparaat wordt aangemeld, zal het 1e apparaat automatisch afgemeld worden.
Versie: 0.1
Datum: 01-02-2018